Nachtsuper

GEBORGDE WERKWIJZE

Evaluatiedatum: 11-11-2022

Verantwoorde alcoholverkoop is voor De Nachtsuper heel belangrijk. De Nachtsuper wil bij het

bestellen van alcohol niet bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe bij De Nachtsuper invulling wordt

gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij De

Nachtsuper wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het

moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet

gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de

alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een

distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt

wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste

één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De

geborgde werkwijze omschrijft:

 1. Hoe De Nachtsuper, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens

bewaakt van bestelling van de maaltijd tot en met de bezorging;

 1. Hoe De Nachtsuper ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt

gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de

verantwoordelijkheid van De Nachtsuper;

 1. Hoe De Nachtsuper controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar

aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
 • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn, zowel op de eigen website als eventuele partners.
 • Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die de bestelling in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
 • De bezorgers krijgen bij elke bestelling een bon mee met daarop de bestelde artikelen. Zo kan de bezorger controleren wanneer alcoholhoudende drank wordt bezorgd.
 • De medewerkers van De Nachtsuper controleren bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het identiteitsbewijs dat de koper gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.
 • Als de koper niet thuis is, is afleveren bij de buren niet toegestaan, dit geldt ook voor de bestelling achterlaten bij het adres van de koper. De bestelling zal weer door de bezorger meegenomen worden naar de winkel. De bestelling kan nergens worden opgehaald en De Nachtsuper stort het totaalbedrag excl. bezorgkosten terug.
 1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het

Alcoholbesluit)

De bezorgers van De Nachtsuper krijgen allen een training waarin alle regels omtrent alcohol (en de huisregels van De Nachtsuper) worden uitgelegd. De training is een driedaags inwerkproces waarin alles wordt uitgelegd en gecontroleerd. Pas na succesvolle afsluiting van deze interne training mag en kan de bezorger zonder begeleiding aan het werk. Dit document is ten allen tijde door de werknemer op te vragen en ligt geprint op de zaak. Het wordt van de werknemer verwacht dat hij zijn informatie uit dit blad haalt.

 1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal eenmaal per jaar wordt het proces gecontroleerd. Dit wordt uitvoerig gecontroleerd door elke stap na te gaan die in het proces wordt omschreven. Als er een fout is gemaakt die door een van de medewerkers, dan zal de medewerker opnieuw getraind worden, totdat de medewerker het proces weer op de juiste manier kan doorlopen.

Eventuele tussentijdse veranderingen worden altijd fysiek en digitaal naar de werknemer verstuurd, waarna de werknemer zich het proces weer eigen moet maken. Mocht de werknemer dit niet eigenhandig lukken, zal de werknemer opnieuw getraind worden.

Laatste controle: 8-11-2022 ordernummer Y4D197

Scroll naar boven

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?